ธนาคารความรู้ การหารลงตัว

 

การหารลงตัว

          การหารลงตัว คือ การแบ่งจำนวนหนึ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กันหรือการลดลงที่ละเท่าๆกันตามจำนวนหนึ่งจนเหลือศูนย์ แล้วผลลัทธ์ที่ได้คือจำนวนครั้งที่ลบออก เช่น นักเรียน 30 คน ถ้าแบ่งกลุ่มๆละ 10 จะแบ่งได้ 3 กลุ่ม หรือ นักเรียน 30 คน หากลบออกครั้งละ 10 คน จะต้องลบออก 3 ครั้ง (30-10-10-10=0:ลบ 10 ออก 3 ครั้ง) ดังนั้น ผลลัทธ์ที่ได้คือ 3 ครั้ง  ซึ่งการแบ่งของการหารมี 2 ลักษณะ คือ

          1.แบ่งโดยกำหนดจำนวนของที่เท่ากันในแต่ละกลุ่ม เพื่อหาจำนวนกลุ่ม เช่น มีส้ม 12 ผล จัดใส่ถุง ถุงละ 3 ผล จะจัดได้กี่ถุง

          2.แบ่งโดยกำหนดจำนวนกลุ่ม เพื่อหาจำนวนของที่เท่าๆกันในแต่ละกลุ่ม เช่น มีส้ม 12 ผล จัดใส่ถุง ถุงละเท่าๆกัน  4 ถุง   แต่ละถุงจะมีส้มกี่ผล

  

           ตัวอย่างการหาผลหาร 

1.ต้องการแบ่งขนม 15 ชิ้น ให้เด็ก 3 คน คนละเท่าๆกัน แต่ละคนจะได้ขนมคนละกี่ชิ้น

                                   วิธีคิด    จะได้ว่า    15 ÷  3 = ?

                                                 

                  จะเห็นได้ว่า คำตอบของ 15 ÷  3 ก็คือจำนวนที่เป็นคำตอบใน  3×5 = 15

2.ต้องการแบ่งขนม 15 ชิ้น ให้เด็กคนละ 3 ชิ้น  จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน

                                  วิธีคิด  จะได้ว่า    15 ÷  3 = ?                 

                  

                     จะเห็นได้ว่า คำตอบของ 15 ÷  3 ก็คือจำนวนที่เป็นคำตอบใน    5× 3 =15

   จากข้อ1 และข้อ2 เป็นการหาผลหารโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหาร

                เราสามารถหาคำตอบของ  15 ÷ 3 = ?   ได้จาก 3×5 =15 และ 5 x 3 =15

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: